1953

Tito Galeotti fonda l’omonima bottega artigiana.